Novidades sobre Stonehenge  

Posted by BIBLIOMASA in , ,


Nun artigo do xornal El País lemos a información de que Stonehenge según os últimos estudos foi un lugar de enterramentos (cremación) de polo menos 340 individuos.