América, ¿descuberta polos chinos antes que Colón?  

Posted by BIBLIOMASA in , ,


O historiador Gavin Menzies traballa na hipótese de que China xa fora descuberta polos chinos nunha viaxe no ano 1421. Sería un viaxeiro chamado Zheng He, enviado como embaixador polo emperador chinés, quen na súa viaxe bordeou Africa e América.
Pódese tratar dunha fantasía pero entrando na súa páxina web podemos acceder (en inglés) á súa tese, acompañados do disfrute de moitos mapas da época como podemos ver aquí.

This entry was posted on domingo, 19 de octubre de 2008 at 11:53 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comentarios

Publicar un comentario